Wednesday, 26 February, 2020

Pożyczka bez dochodu – co warto wiedzieć?


chwilowki bez dochodu

Życie pisze różne scenariusze. Zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, jak np. utrata pracy. I wtedy los zaskakuje jeszcze bardziej – nieplanowanymi wydatkami. Ledwie starcza środków na życie. Na pomoc rodziny czy znajomych nie można liczyć. Wyjściem z sytuacji jest wzięcie chwilówki w parabanku. Pożyczka bez dochodu i zaświadczeń niejednokrotnie jest oferowana przez firmy pozabankowe.

Co wyróżnia pożyczki bez dochodu?

Przy kredytach, tudzież pożyczkach udzielanych przez bank wymagane jest zaświadczenie o dochodach. Potwierdzające osiągane w konkretnym okresie fundusze, pochodzące np.  z umowy o pracę. Poparte  dokumentem o uzyskiwanym dochodzie, między innymi zaświadczeniem od pracodawcy lub z instytucji, z której klient pobiera świadczenia pieniężne.

Poszczególne banki oczekują przedstawiania wyciągów, informujących o przelewach z tytułu umowy o pracę. Uzyskać je można bezpośrednio ze swojego konta bankowego, logując się na stronie internetowej w swoim panelu obsługi, następne drukując albo w oddziale swojego banku.

Firmy pozabankowe, które udzielają krótko- i długoterminowych pożyczek nie oczekują przedstawienia zaświadczenia. Chwilówka zazwyczaj przyznana jest na podstawie dowodu osobistego i opcjonalnie oświadczenia o osiąganych dochodach oraz zobowiązaniach, wydatkach usługobiorcy. Jest to niewątpliwie duże udogodnienie dla osób bez źródła stałego dochodu, pracujących na umowy cywilnoprawne. Zmniejsza to ilość formalności i dokumentacji.

Dla kogo pożyczka bez zaświadczeń?

Chwilówki skierowane są do osób potrzebujących wsparcia finansowego. Najbardziej korzystne warunki skierowane są dla:

  • Bezrobotnych, utrzymujących się np. że świadczeń socjalnych,
  • Pracujących “na czarno”,
  • Zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, to jest umowa o dzieło, zlecenie etc.,
  • Osób starszych , które utrzymują się z renty, emerytury, tudzież studentów utrzymujących się z alimentów od rodzica, stypendiów z uczelni.

Weryfikacji klienta przy pożyczkach bez zaświadczeń

Stałym elementem pożyczki bez zaświadczeń jest weryfikacja pożyczkobiorcy. Celem tego jest zapewnienie bezpieczeństwa klienta, jak i parabanku. Jest to ochrona przed złożeniem wniosku przez osobę podszywającą się pod inną i korzystająca z kradzionego dowodu osobistego. Prócz podania numeru i serii dowodu osobistego oraz numeru PESEL firmy pozabankowe mogą prosić o skan dowodu.

Wyróżnić można jeszcze inne sposoby weryfikacji:

  • Przelew z konta bankowego pożyczkobiorcy, w wysokości 1 grosza lub 1 złotego. Kwota ta jest zwracana z pożyczką,
  • Rozmowa konsultanta z klientem, który sprawdza poprawność wprowadzonych przez usługobiorcę danych. Czasem prosi o podanie ważnych informacji dla przetwarzania wniosku,
  • Instantor, czyli usługa zautomatyzowane, wykorzystywana przez parabanki, czy firmy udzielające pożyczek. Technologie szyfrujące gwarantują bezpieczeństwo danych i pozwalają na sprawdzenie klienta.

Warto pamiętać

Chwilówki są według powszechnych opinii bezpieczne i korzystne dla osób z nich korzystających. Ale warto wiedzieć o kwestiach, które pozwalają na zadowolenie i zwiększenie bezpieczeństwa z usług finansowych. Najważniejsze, by korzystać ze sprawdzonych parabanków, czy firm. Takich, które mają dobrą opinię i zaufanie wśród pożyczkobiorców. Należy także mieć na uwadze swoje możliwości finansowe przy składaniu wniosku, określając kwotę zobowiązania i termin spłaty. Możliwy do spełnienia. Tak, by pożyczka bez dochodu nie wpędziła w wir zadłużenia.

0 comments on “Pożyczka bez dochodu – co warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *