Sunday, 15 December, 2019

Ubezpieczenie pożyczki bezpieczeństwo czy nadużycie


zabezpieczenie pozyczki

Podpisując umowę pożyczki czy kredytu, w wielu instytucjach bankowych i pozabankowych spotykamy się w zestawie kosztów obsługi pożyczki z punktem określającym koszt ubezpieczenia. W wielu przypadkach jest to koszt obligatoryjny, czyli taki, z którego nie możemy zrezygnować i musimy go ponieść, ponieważ w przeciwnym razie dana instytucja finansowa nie zgodzi się udzielić nam pożyczki.

Ubezpieczenie pożyczki, co to jest?

Ubezpieczenie pożyczki jest jednym z najważniejszych narzędzi stosowanych przez instytucje bankowe w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. Zanim powstała oferta usług ubezpieczeniowych skierowana do pożyczkodawców banki obligowały swoich klientów do podpisywania weksli, cesji wierzytelności, zastawów oraz poręczeń. Ponieważ coraz trudniej jest znaleźć poręczycieli kredytów właśnie ubezpieczenie stało się często jedynym sposobem zabezpieczenia interesów banku.

Podstawowym celem ubezpieczenia pożyczki jest realna pomoc kredytobiorcy, który zostaje dotknięty nieprzewidywalnymi wcześniej zdarzeniami losowymi lub powstałą szkodą na nieruchomości wymagającą interwencji. Ubezpieczenie kredytu stanowi zatem umowne i realne zabezpieczenie dla banku i ochronę dla kredytobiorcy.

 Ubezpieczenie pożyczki, czyli o czym należy pamiętać

Zaleca się, by zawsze czytać wszystko co wymaga naszego podpisu. Umowy kredytowe są skomplikowane i trudne w odbiorze, szczególnie dla laika. Dokładnej analizy treści wymaga też część umowy opisująca zależności ubezpieczeniowe. Nie jest bowiem prawdą, że ubezpieczenie kredytu chroni klienta w każdej sytuacji przenosząc ciężar spłaty na ubezpieczyciela.

Zawsze trzeba mieć świadomość, że mechanizm ubezpieczenia kredytów nie jest jednolity i zależy od wielu czynników. Tylko dokładne sczytanie warunków umowy i ewentualne dopytanie o szczegóły ochroni nas przed kłopotami. W umowie powinien znaleźć się dokładny zapis sytuacji, w których ubezpieczyciel bierze na siebie spłatę obciążeń oraz informacje, kiedy tego nie uczyni lub podejmuje się spłaty tylko kilku newralgicznych rat.

Poszukując optymalnej oferty bankowej warto pamiętać, że ustawa o finansach w żaden sposób nie reguluje zasad ubezpieczania kredytu przez ubezpieczyciela. Oznacza to, że bank kształtuje te zasady indywidualnie, zatem ten aspekt umowy albo jest negocjowalny albo w przypadku niezadawalających warunków warto poszukać lepszej oferty w innym banku.

Rodzaje ubezpieczeń pożyczki

Najczęściej stosowane ubezpieczenia pożyczek i kredytów to:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie niskiego lub całkowitego braku wkładu własnego

Niektóre z nich przyporządkowane są wyłącznie kredytom hipotecznym inne wyłącznie pożyczkom konsumpcyjnym. Jest też grupa ubezpieczeń funkcjonujących dla wszystkich rodzajów kredytów. Warto jednak pamiętać, że przepisy ustawy o finansach nie wymagają ani od banku ani od jego klienta zgody na ubezpieczenie pożyczki.

0 comments on “Ubezpieczenie pożyczki bezpieczeństwo czy nadużycie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *